Przepisy porządkowe PKD

obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

1)      Osoby korzystające z przejazdu pociągiem uruchamianym przez Przeworską Kolej Dojazdową (PKD) zobowiązane są podporządkować się wskazówkom związanym z bezpieczeństwem przewozu, wydawanym przez kierownika pociągu lub osoby z obsługi pociągu.

2)      W pociągu zabrania się:

a)    palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych;

b)    uszkadzania, zanieczyszczania i zaśmiecania jakichkolwiek powierzchni i urządzeń;

c)    naruszania stanu urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych;

d)    posługiwania się urządzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasadnienia;

e)    dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia;

f)     wchodzenia osób nieuprawnionych do wydzielonych miejsc pomieszczeń pojazdów;

g)    wnoszenia i przewożenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów prawa;

h)    pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy, z wyjątkiem psów asystujących;

i)      wnoszenia i zażywania środków odurzających;

j)      wyrzucania przedmiotów na zewnątrz;

k)    umieszczania na miejscach do siedzenia nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;

l)        nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pociągu, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego podczas jazdy pociągu;

m)  wsiadania i/lub wysiadania z pociągu podczas jego jazdy;

n)    wychylania się z okien lub poza obrys wagonu;

o)    otwierania zewnętrznych drzwi wagonów;

p)    zatrzymywania się na pomostach między wagonami;

q)    przechodzenia między wagonami dzieci bez opieki osoby dorosłej;

r)     przechodzenia z jednego wagonu do drugiego, gdy wagony nie są ze sobą połączone;

s)    przebywania na stopniach wagonu;

t)     korzystania z toalet podczas postoju pociągu na stacji;

u)    wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych bez zgody kierownika pociągu lub obsługi pociągu;

v)    wnoszenia, posiadania lub używania wyrobów pirotechnicznych, gazów oraz materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych lub żrących;

w)   przebywania na dachu, na zderzakach, na platformach lub na innych nieprzeznaczonych do przewozu osób elementach konstrukcyjnych wagonu lub pojazdu kolejowego;

3)    Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu.

4)      Z pociągu mogą zostać usunięte osoby:

a)    zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie;

b)    uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz.

5)    Rzeczy zabierane przez Podróżnego do wagonu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, utrudniać przejazdu innym Podróżnym, wyrządzać szkody w mieniu współpodróżnych lub Przeworskiej Kolei Dojazdowej (PKD).

6)    Pasażerowie zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie ruchu pociągu.

7)    Za rzeczy pozostawione na terenie PKD przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

Podróżny powinien powiadomić niezwłocznie obsługę pociągu o zaistniałych w pociągu szczególnych sytuacjach, które stanowią lub mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ruchu pociągu, zdrowia lub mienia.

Oferujemy !!!

Przejazd jedną z zaledwie kilku obecnie czynnych w Polsce kolei wąskotorowych. Poznanie działającego od ponad 100 lat systemu kolejowego. Przejazd przez jedyny w Polsce tunel na kolejach wąskotorowych (602m).

Postój na stacji Dynów (3 godz), możliwość pieczenia kiełbasy przy ognisku. Przejazd w odkrytych wagonach tzw. "letniakach", co sprawia młodszym i starszym pasażerom szczególną frajdę - wielokrotnie sprawdzone! Możliwość kąpieli lub wędkowania w rzece San. Przerwę podróży w stylowym zajeździe "Pod Semaforem" w Bachórzu.

Pociągi specjalne:

  • uruchomienie na życzenie grup zorganizowanych

  • w ramach przejazdu do dyspozycji klienta dwu godzinny postój do wykorzystania na dowolnym odcinku trasy

  • zwiedzanie wąskotorowej stacji w Przeworsku i zabytkowego taboru w Dynowie

  • możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasy

CENNIK PKD

DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

 

ODLEGŁOŚĆ

BILET NORMALNY

BILET ULGOWY

0-10 km

12 zł

9 zł

11-20 km

15 zł

11 zł

21-30 km

18 zł

15 zł

31-40 km

20 zł

17 zł

41-46 km

21 zł

18 zł

92 km

(cała trasa)

32 zł

25 zł

 

Dzieci do lat 3 przejazd darmowy
- dzieci i młodzież szkolna do lat 18 (za okazaniem legitymacji) - bilet ulgowy
- osoba niepełnosprawna (za okazaniem legitymacji) – bilet ulgowy
- opiekun osoby niepełnosprawnej – bilet ulgowy
- rower – bilet ulgowy