W dniu 06.10.2017 tj. piątek na szlaku kolejowym Przeworsk – Dynów – Przeworsk odbyła się Drezyniada.

Uczestnicy wyruszyli ze stacji Wąski Tor w Przeworsku o godz.9.30. Mieliśmy okazje podziwiać różnorodność pojazdów. Każda z drezyn miała swój niepowtarzalny wygląd.  Mimo iż pogoda nie dopisała uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przejazdu. Powrót nastąpił ok. godz.18.00.

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku informuje, że w dniu 06.10.2017 (piątek) na szlaku kolejowym Przeworsk – Dynów - Przeworsk odbędzie się przejazd drezyn z udziałem gości z Węgier i Polski.

Z-ca Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku

Ryszard Wiśniowski

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie tegoroczne Prezentacje Artystyczne Szkół organizuje w ramach obchodów Dnia Dziecka. Impreza ta to podsumowanie całorocznej, pozalekcyjnej, artystycznej działalności szkół Dynowa i okolic, szkół, które od lat rozwijają artystyczne pasje swoich uczniów. To prawdziwie rodzinna artystyczna biesiada, w której prym wiodą dzieci i młodzież, które poprzez swoją otwartość i szczerość przekazu, tworzą niepowtarzalny artystyczny klimat.

Dynowski SZPAK odbędzie się 28 maja od godz. 14.00 na scenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” w Dynowie przy ulicy Plażowej 9.

W programie: