Sezon Samorządowej Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Dynów rozpoczyna się 1 maja br. W miesiącach maj i wrzesień kolejka kursuje w niedzielę natomiast w miesiącach czerwiec – sierpień w sobotę i niedzielę zgodnie z rozkładem jazdy podanym poniżej.

Stacja

Km

Do Dynowa

Odjazd   Przyjazd

Do Przeworska

Odjazd     Przyjazd

Przeworsk

0

9:00

-

-

17:10

Urzejowice

9

9:23

9:22

16:45

16:44

Krzeczowice

11

9:30

9:29

16:38

16:37

Kańczuga

15

9:40

9:38

16:28

16:26

Łopuszka Mała

k. Zalewu

18

9:47

9:46

16:20

16:19

Łopuszka Wielka

19

9:52

9:51

16:15

16:14

Manasterz

21

10:01

10:00

16:07

16:06

Zagórze

24

10:11

10:10

15:57

15:56

Hadle Szklarskie

29

10:22

10:21

15:44

15:43

Jawornik Polski

33

10:42

10:40

15:26

15:24

Szklary k/tunelu

36

11:07

10:57

-

-

Szklary

38

11:15

11:14

15:06

15:05

Bachórz

42

11:31

11:28

14:49

14:44

Dynów

46

-

11:45

14:30

-

Ceny biletów i pociągów na zamówienie pozostają bez zmian. Zapraszamy!

Ryszard Wiśniowski

Z-ca Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku

frontpage

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku informuje że w dniu 29 maja odbyły się ćwiczenia pt: ”Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania w sytuacji kryzysowej oraz w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa” „Tunel 2015” w miejscowości Szklary. W manewrach brali udział: KMP Rzeszów, KM PSP Rzeszów, Jednostki OSP, WSPR Rzeszów, Pracownicy Przeworskiej Kolei Dojazdowej. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania wydzielonych zespołów organów administracji samorządowej do sprawnego przekazywania zadań (sygnałów) oraz funkcjonowania i działania w każdych warunkach pory roku i doby, a także doskonalenie współpracy i współdziałania różnych organów administracji publicznej w czasie trwania działań ratowniczych oraz zadań realizowanych na rzecz sił zbrojnych.

Z-ca Dyrektora

Ryszard Wiśniowski

Pogórzańskie WeseleW związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie inscenizacji widowiska „Pogórzańskie wesele”, Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku informuje, że w dniu 24 maja 2015 r. (niedziela) zmienia się rozkład jazdy pociągu na trasie Dynów – Przeworsk. Zaplanowany wyjazd kolejki z Dynowa godz. 1430 zostaje przeniesiony na godz. 1530.