Sezon Samorządowej Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Dynów rozpoczyna się 1 maja br. W miesiącach maj i wrzesień kolejka kursuje w niedzielę natomiast w miesiącach czerwiec – sierpień w sobotę i niedzielę zgodnie z rozkładem jazdy podanym poniżej.

Stacja

Km

Do Dynowa

Odjazd   Przyjazd

Do Przeworska

Odjazd     Przyjazd

Przeworsk

0

9:00

-

-

17:10

Urzejowice

9

9:23

9:22

16:45

16:44

Krzeczowice

11

9:30

9:29

16:38

16:37

Kańczuga

15

9:40

9:38

16:28

16:26

Łopuszka Mała

k. Zalewu

18

9:47

9:46

16:20

16:19

Łopuszka Wielka

19

9:52

9:51

16:15

16:14

Manasterz

21

10:01

10:00

16:07

16:06

Zagórze

24

10:11

10:10

15:57

15:56

Hadle Szklarskie

29

10:22

10:21

15:44

15:43

Jawornik Polski

33

10:42

10:40

15:26

15:24

Szklary k/tunelu

36

11:07

10:57

-

-

Szklary

38

11:15

11:14

15:06

15:05

Bachórz

42

11:31

11:28

14:49

14:44

Dynów

46

-

11:45

14:30

-

Ceny biletów i pociągów na zamówienie pozostają bez zmian. Zapraszamy!

Ryszard Wiśniowski

Z-ca Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku