Dotyczy artykułu pt. „Jest pomysł na dojazdówkę. Powstanie muzeum w Hadlach Szklarskich?" opublikowanego w dniach 03.04 br. (wydanie papierowe) oraz 05.04. br. w tygodniku Życie Podkarpackie oraz w wersji elektronicznej wydania.

Przeworska Kolej Dojazdowa, znana jest również jako przeworsko-dynowska kolejka wąskotorowa - łącząca Przeworsk i Dynów, której właścicielem jest Powiat Przeworski, zaś zarządcą Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku.

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku oświadcza, że informacje zawarte we wskazanym w tytule artykule są nieprawdziwe i nierzetelne. Informacje te nie zostały przed publikacją zweryfikowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, który jest jedynym i rzeczywistym zarządcą Przeworskiej Kolei Dojazdowej. Fundacja Galicyjskich Dróg Żelaznych nie posiada umowy na zarządzanie Koleją i nie ma prawa do dysponowania nią. Podkreślamy, że Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ani w chwili obecnej, ani w przeszłości nie współpracował w ramach jakiejkolwiek umowy z Fundacją Galicyjskich Dróg Żelaznych.

Co więcej, Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku informuje również, iż profil na portalu Facebook pod nazwą „Przeworska Kolej Dojazdowa - strona społeczna" nie jest oficjalną stroną PKD co jest sugerowane jego nazwą i danymi kontaktowymi, nie jest również prowadzony przez Zarządcę lub w porozumieniu z nim. Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku nie odpowiada za treści zamieszczane na tej stronie, a tym bardziej nie prowadzi publicznych zbiórek pieniędzy za pośrednictwem tej strony.

Podkreślamy, że jedyną instytucją uprawnioną do przedstawiania informacji dotyczących stanu oraz planów rozwoju Przeworskiej Kolei Dojazdowej jest jej zarządca Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku oraz jej właściciel - powiat przeworski.

Przywołane w artykule informacje pochodzące od przedstawicieli Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych nie zostały przekazane w uzgodnieniu ani z zarządcą, ani właścicielem kolejki.

Wskazany artykuł wprowadza czytelnika w błąd. Należy dodać, że publikacje tej treści pozostają w sprzeczności z interesem społecznym, albowiem społeczeństwo - w myśl art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe - ma prawo do rzetelnego informowania. Nadto informacje zawarte w tym artykule kolidują z regulacją: art. 10 ust. 1 tej ustawy, stanowiącą, iż obowiązkiem dziennikarzy jest służenie państwu i społeczeństwu, a dziennikarz stosownie do art. 12 ust. 1 pkt. 1 wym. ustawy jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych.

<<Pobierz oświadczenie>>