Z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki 2018, które odbyły się w dniu 25.08.2018 r. w miejscowości Majdan k/ Cisnej Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl przyznał dla Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku Statuetkę za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji.

Statuetkę z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Pana Adama Hamryszczaka odebrał Pan Ryszard Wiśniowski Z-ca Dyrektora PZD.