Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku informuje, że w dniu 06.10.2017 (piątek) na szlaku kolejowym Przeworsk – Dynów - Przeworsk odbędzie się przejazd drezyn z udziałem gości z Węgier i Polski.

Z-ca Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku

Ryszard Wiśniowski