frontpage

30 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste otwarcie obchodów 110-lecia Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Dynów, którego dokonał Starosta Przeworski Pan Zbigniew Kiszka.                             

   Do uczestników spotkania swoje listy skierowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, Pani Grażyna Stojak Podkarpacki Konserwator Zabytków, Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski.

   Podczas spotkania zaproszeni goście wysłuchali następujących referatów:

- Krótka historia kolejki lokalnej Przeworsk – Dynów 1904 r. do 1947 r. wygłoszony przez Panią Małgorzatę Wołoszyn Kustosz Muzeum w Przeworsku

- PKD – zabytek architektury i techniki 1887 r. do 2014 r. i stan dzisiejszy wygłoszony przez pana Ryszarda Wiśniowskiego Z-cę Dyrektora PZD w Przeworsku

- PKD jako atrakcja turystyczna Podkarpacia 1992 r. 2014 r. wygłoszony przez Pana Tomasza Lenara Dyrektora PZD w Przeworsku

   Uroczystość uświetniły też wystąpienia byłych pracowników PKP-Wąski i zaproszonych gości, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami z pracy na PKP.

   1 maja odbył się inauguracyjny przejazd pociągu z okazji 110-lecia PKD. Z zaproszenia na przejazd skorzystali byli pracownicy PKP, mieszkańcy miasta, zaproszeni gości i turyści. Wspaniała atmosfer, słoneczna pogoda oraz wiosenne krajobrazy towarzyszyły temu jubileuszowemu przejazdowi. W czasie postoju na stacji Bachórz odbyło się okolicznościowe spotkanie przy grillu, które stało się okazją do podzielenia się wspomnieniami z „Ciuchci".

Ryszard Wiśniowski

Z-ca Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku